Eksempel på et internt virksomheds kursus

Questionair.svg

1 - Kortlægning af behov og besparelse

Kortlægning af behov og besparelse

Et vellykket trænings- og forandringsprogram starter ofte med en fælles forståelse af virksomhedens og medarbejdernes behov og udfordringer. Vi foretager kvantitative og kvalitative evalueringer for at kortlægge disse, hvilket giver os et vidensgrundlag for at drøfte yderligere tiltag. Sammen med dig kortlægger vi de potentielle besparelser, du kan opnå ved at introducere Getting Things Done® (GTD) i din virksomhed.

Hvornår: Udført før opstart. Gratis for potentielle kunder.

Beregn besparelser

GTD-kurs.svg

2 - GTD Fundamentet - seminar

GTD Level 1 - kursus

Vi anbefaler ofte at starte vores træningsprogrammer med GTD-kurset. Så får medarbejderne og ledelsen en fælles forståelse af, hvad der virker, og hvad der ikke gør, for at kunne imødekomme eventuelle ændringer, der skal foretages i virksomhedens kultur eller strukturelle rammer.

Hvornår: I begyndelsen af ​​et træningsløb.

Læs mere om Getting Things Done® (GTD) her

List-tool.svg

3 - Opsætning og brugen af listeværktøj + email håndtering

Opsætning og brugen af listeværktøj + email håndtering

Mange vidensarbejdere udtaler, at de hver dag skal træffe svære prioriterede valg bare for at komme af med de ting, der haster mest. Gennem en praktisk workshop efter grundforløbet sikrer vi, at de etablerer den struktur, de skal bruge for at træffe bedre valg og få gjort flere af de vigtige ting.

Hvornår: Afvikles i forlængelse af kurset GTD Level 1.

Learning-reinforcement.svg

4 - Læringsforstærkning på mobilapp

Læringsforstærkning via mail

For at lære ny viden og ikke mindst ændre gamle vaner, er gentagelse og forstærkning over tid helt nødvendig. Med kurset følger en serie af mails, som deltagerne modtager ugentligt i 6 uger efter kurset, som hjælper dem med at styrke læringen og sætter dem i stand til at etablere nye vaner og strukturer.

Hvornår: Lige efter kurset og 6 uger frem.

Group-follow-up.svg

5 - Gruppeopfølgning og Q&A sessioner

Gruppeopfølgning og Q&A sessioner

Udover e-mail opfølgningen anbefaler vi, at kursister har mulighed for at mødes løbende for at diskutere nye vaner og ny viden. Vores instruktører kan facilitere sådanne diskussioner, samtidig med at deltagerne får viden om centrale elementer i at få tingene gjort

Hvornår: 1 times live opfølgningswebinarer – ca. 1-2 måneders interval

Coaching-black.svg

5 - Coaching 1-1

Coaching 1-1

For medarbejdere og ledere, der ønsker at sætte en ny og bedre arbejdsproces og struktur på plads så hurtigt som muligt, kan vi tilbyde individuel coaching og træning. Vores coaches faciliterer refleksion over egen arbejdsstil, rammer og strukturer, så hver enkelt deltager får et optimalt arbejdsflow.

Tidslinje: 8 individuelle lektioner næsten over 8-12 uger

Læs om Coaching 1-1 her

Success.svg

6 - Succes = ansatte som stresser mindre og gør mere af de rigtige ting

Succes = ansatte som stresser mindre og gør mere af de rigtige ting

At få tingene gjort er mere end bare stresshåndtering. Metodikken har ført til, at medarbejderne er gladere på arbejdet, mere fokuserede, laver færre fejl, og de præsterer på et konsekvent højere niveau end tidligere. Metodikken er relevant for alle, der i dagens arbejdsliv skal forholde sig til flere forpligtelser, end hvad der til enhver tid er i deres synsfelt.

Læs mere om resultaterne I kan opnå her.

Results.svg

7 - Kortlægning af resultaterne med Getting Things Done® (GTD)

Kortlægning af resultaterne med Getting Things Done® (GTD)

1 år efter påbegyndelse sendes samme undersøgelse igen. Vi vil derefter sammenligne resultaterne med den første undersøgelse for at måle den effekt undervisningen har haft. Vi er sikre på, at du vil være meget tilfreds med de resultater, vi kan opnå sammen. Vi ved, at dette virker.

Vi kan så, hvis du ønsker det, inkorporere dig i vores Certified GTD® Workplace-program.

Book et møde

Klik for at finde et tidspunkt, hvor du kan mødes med Lars.

Scroll to Top