Hvilke alternativer findes der til GTD?

Der findes flere greb man kan tage, når hverdagen bliver for stressende og uoverskuelig. Vi har nedenfor de typiske løsninger, som folk vælger og hvilke resultater du kan forvente.

Vores kursus- og coachingkunder giver os fortløbende tilbagemeldinger på, hvordan hverdagen har ændret sig til det bedre, efter at de har taget Getting Things Done® i brug. Vi er derfor trygge ved at påstandene herunder om virkningen af GTD er korrekte.

 = varig forbedring

 = midlertidig forbedring

 = ingen forbedring

ProblemGTDMindfulness/
Yoga
MentaltræningSkifte jobUddannelse i Outlook
eller anden software
For højt niveau af opgaverelateret stressGreen CheckmarkYellow CheckmarkYellow CheckmarkYellow Checkmark
Hæmmende bekymringer og/eller angstGreen CheckmarkGreen CheckmarkYellow Checkmark
Har ikke kontrol og overblik over alt som skal gøresGreen CheckmarkYellow Checkmark
Mangelfuld evne til at fokusereGreen CheckmarkYellow CheckmarkGreen Checkmark
Mangelfuld evne til at planlægge og få overblikGreen CheckmarkYellow Checkmark
Lav selvfølelse og oplevelse af at mestre hverdagenGreen CheckmarkGreen CheckmarkYellow Checkmark
Mangelfuld evne til at finde løsninger og være innovativGreen CheckmarkYellow CheckmarkYellow Checkmark

Forklaring af påstande

Opgaverelateret stressGTD hjælper dig til at ikke have alle dine forpligtelser i hovedet. Det gør at stressniveauet sænkes dramatisk for de, som har meget at gøre og meget at tænke på.
Hæmmende bekymringerGTD lærer dig at skrive alt som har din opmærksomhed ned – også de ting, som du måtte bekymre dig over. På den måde kan du se på dem og spørge dig selv om dette er noget, som du kan gøre noget ved eller ej.
Manglende kontrol og overblikFordi du får en fuldstændig overblik udenfor hovedet over alt du skal gøre noget ved, så bliver hverdagen mere håndterbar. Det er muligt at have en overvældende mængde at gøre uden at være overvældet. 83% fortæller at de er mindre overvældet efter at have taget GTD i brug. 89% siger at GTD giver bedre overblik.
Evne til at fokusereUden mange ting som tager opmærksomheden, så bliver det meget enklere at fokusere og koncentrere sig over tid.
Selvfølelse og hverdagsmestringNår du til stadighed oplever at tidsfrister glipper, eller føler dig for dårligt forberedt på vej ind til vigtige møder, så går det udover selvfølelsen til slut. Med et godt system udenfor hovedet, som holder styr på alle ting, går mestringsfølelsen og selvfølelsen op.
Problemløsing og innovationFordi du ikke længere bruger hovedet som huskeliste for alt du skal gøre, så har du mere plads til at tænke nye og kreative tanker.

Book et møde

Klik for at finde et tidspunkt, hvor du kan mødes med Lars.

Scroll to Top