Ugentlig Gennemgang

I de forgangne uger har du stiftet bekendskab med tre af de fem trin i Getting Things Done®-metodikken. Du har indsamlet, afklaret og organiseret dine forpligtigelser. Nu er tiden kommet, hvor du skaber dig et overblik over alt det, du har påtaget dig.

Overblik-UgentligGennemgang

For at opnå følelsen af kontrol er det meget vigtigt, at du jævnligt træder et skridt tilbage fra din hverdag – det fjerde trin, Reflektere. GTD-metodikken anbefaler, at du dagligt ser på dine lister for at vælge hvad du skal foretage dig i øjeblikket. Ugentligt anbefaler vi derudover, at du fordyber dig i de tre skridt i en Ugentlig Gennemgang.

Tøm alt

Sørg for at indsamle alt løst papir og lignende. Kom til bunds i alle indbakker hvis du ikke allerede er det – papirer med noter, tidsskrifter, mødenotater, e-mails etc. håndteres ved brug af de første tre trin. Tøm hovedet for eventuelle ting du ikke har fået skrevet ned: Projekter, Næste Handlinger, Venter-på, Engang/Måske etc.

Kom dig ajour

Gennemgå listerne med Næste Handlinger. Marker dem, du har klaret, som fuldført. Løb listerne igennem for at se, om idéer eller andre næste handlinger dukker op. Se tilbage i kalenderen efter ting der skal ind i dit system (for eksempel noget du eller andre skulle følge op på fra seneste statusmøde?). Se frem i kalenderen, om der er noget du skal forberede dig til eller minde andre om.

Evaluer status for projekter og de højere mål, et efter et. Sørg for at alle har en Næste Handling. Gennemgå projektplaner, støttemateriale og andet work-in-progress-materiale for at se, om der dukker nye Næste Handlinger op.

Vær kreativ

Gennemgå Engang/Måske-listen og se om noget skal forfremmes til projektlisten. Slet ting som ikke længere har interesse. Vær kreativ og modig: Har du nogle nye fantastiske, kreative, tankevækkende projekter du skal tage fat på?

Ugentlig Gennemgang: Best practice

Sæt tid af i kalenderen til din Ugentlige Gennemgang. Du kan få brug for et par timer de første gange. Foretag hellere end light-udgave end at springe den over. Find evt. en partner, så I kan huske hinanden på det.

Næste uge skal vi se på det sidste af de fem trin, Udføre: Hvordan vælger du det rigtige at gøre i lige præcis dette øjeblik? Husk, at du kan se de tidligere artikler her.

Book et møde

Klik for at finde et tidspunkt, hvor du kan mødes med Lars.

Scroll to Top