Organiser resultatet af dine beslutninger

I seneste artikel i serien gennemgik vi, hvordan du afklarer alle de ting der hvirvles ind i dit liv, alle dine løse tråde. I denne uge handler det om det tredje trin i Getting Things Done®-metodikken: Organisere.

I trinet Organisere handler det om, at placere dine beslutninger på de rigtige steder. Dette kan være enten i fysiske eller digitale mapper og vi anbefaler, at du bruger det der passer dig bedst. Du kan for eksempel bruge Outlook, hvis det er mest praktisk for dig.


I sidste artikel gennemgik vi nødvendigheden i at tage beslutninger. Kan eller skal du handle på dine løse tråde? Minder de dig om noget du kan/skal gøre? Måske er ikke på menukortet – valget står mellem ja eller nej.

Nej, jeg skal ikke gøre noget ved det

I dette tilfælde skal du enten Smide ud, Ruge på eller Arkivere det. Til “Ruge på” har du brug for listen Engang/Måske, hvor du holder styr på alt det du skal gøre noget ved, men ikke lige nu. Alt det, du ikke skal gøre noget ved men du gerne vil gemme, lægges i dit arkiv.

Ja, jeg skal gøre noget ved det

Spørg dig selv: Hvad er den næste handling jeg kan foretage mig? Dette er et essentielt spørgsmål, så husk at bruge den nødvendige tid til det. Find den næste fysiske synlige handling, som flytter dig nærmere dit mål.

Tager den næste handling under to minutter at udføre? Så udfør den med det samme! Hvis ikke: Spørg dig selv, om den bør uddelegeres? Hvis ja, så gør det og notér at du skal følge op på dette senere (her bruges Venter-på-listen). Hvis nej, skriv den på en opgaveliste eller i kalenderen hvis handlingen er tids- eller datospecifik.

I GTD bruger vi kontekstbaserede opgavelister. Hvis du skal skrive opgaven ned, skriver du den altså på den liste, hvor du er/har det du skal foretage dig, for eksempel Kontoret, Hjemme, Ring til, Venter-på etc.
I næste artikel ser vi på det fjerde trin, Reflektere. I dette trin sørger du for, at alt er tømt, du kommer dig ajour med alle forpligtigelser og idéer og giver dig selv mulighed for at være kreativ – resultatet er mere perspektiv, mere kontrol og mindre stress.

Husk at du kan finde alle tidligere artikler her.

Book et møde

Klik for at finde et tidspunkt, hvor du kan mødes med Lars.

Scroll to Top