Filteret i hjernen, der bestemmer hvordan du oplever verden

Vi befinder os i samme omgivelser som andre, men vi ser ikke de samme ting. Hjernen filtrerer og gør os kun opmærksomme på nogle ting – dette filter kaldes det retikulære aktiveringssystem. For mange betyder filteret, at verden bliver mere negativ end den objektivt er, men filteret kan omvendt blive til en helt uundværlig assistent – læs herunder hvordan.

“Anarki-mødet… Du skal deltage og du ved hvordan det ender (for det er det samme hver uge). Et stort rod, ingen har overblikket over aktiviteterne, ingen styrer mødet og folk afbryder hinanden hele tiden.”

Vi er biologisk tiltrukket af det forsigtige, det negative. Det var de forfædre, der klarede sig videre fra savannen. På mange områder tjener denne funktion os mindre godt i dag, eksempelvis når det kommer til hvordan vi oplever verden. Hvis vi har en negativ oplevelse, så sætter den sig dybere i hukommelsen end en positiv – på samme måde som det gør mere ondt at tabe et spil end at vinde to.

Det retikulære aktiveringssystem

Selv hvis du ikke dvæler ved fortiden, spiller de negative oplevelser ind. I vores mentale feedback-loop tilføjer de en selvforstærkende negativ vinkel på de ting, vi foretager os fremover, ved at give input til det retikulære aktiveringssystem.

“Det var et dårligt møde, det bliver det næste sikkert også.”

Det retikulære aktiveringssystem er et informationsfilter til din hjerne. Du får idéer, hører lyde, ser ting når du går ned af gaden, men din hjerne gør dig kun opmærksom på ganske få af dem. Hvis du er ornitolog er det måske ofte fugle, hvis du er optiker er det måske ofte folk med briller. Test selv med denne video?

Det er det samme filter, som bestemmer hvad du ser i mødet. Hvis du går ind i mødet og har en forventning om, at alt er ude af kontrol, så har du implicit bedt din hjerne bemærke netop det. “Ude af kontrol, folk der er uvenner, kaos? OK, jeg siger til når jeg ser noget!”.

Du kan vende det retikulære aktiveringsfilter til en stærk allieret

Du kan altså deltage i et godt møde, men komme ud med opfattelsen af et dårligt møde. Tilsvarende kan det omvendte være tilfældet. Og endnu bedre: Du kan (gennem teknikker fra GTD) vende det retikulære aktiveringsfilter til en stærk allieret og påvirke, hvad du bliver gjort opmærksom på!

Du bestemmer hvad du vil se

Løsningen er aktivt at fortælle det retikulære filter, hvad du vil gøres opmærksom på. Hvis du vil være mere positiv omkring et givent møde, så notér dig ned hvad du vil lægge mærke til! Og brug den liste aktivt i mødet, før og efter. Med tiden vender du feedback-loopet til at du underbevidst lægger mærke til de gode ting.

“Vores hjerne lader os kun at lægge mærke til ting, som matcher de forventninger, vi kommer ind med” -David Allen

Når du praktiserer GTD og foretager din Ugentlige Gennemgang, gennemgår du blandt andet projekter og lister med næste handlinger med jævne mellemrum. Når ugen flyver afsted, så har du forprogrammeret assistance fra filteret i din underbevidsthed til at holde øjnene åbne om de ting!

  • Du hører til frokost, at en anden afdeling har dårlige erfaringer med et produkt, du netop ville foreslå kunden?
  • Du ser en reklame på nettet og du bemærker, at det er et super tilbud på den printer, du fik anbefalet?
  • Du ser på Facebook at en ven skal af med et surfboard – på din Engang/Måske har du noteret dig, at du gerne vil i gang med at surfe igen?

Der foregår mange ting i din dagligdag, som du ikke har set fordi dit filter ikke var indstillet til det. Prøv at arbejde med, hvordan du kan påvirke dit eget retikulære aktiveringssystem – det ændrer bogstaveligt talt hvordan du ser verden og kan virkelig give dig et forspring.

Dette er et af mange emner, vi implicit eller eksplicit berører med GTD. Er du nysgerrig efter at lære mere om, hvad der findes i GTD kan du se mere om GTD her. Hvis du har lyst til at lære GTD kan du læse mere om vore meget roste seminarer her.

Book et møde

Klik for at finde et tidspunkt, hvor du kan mødes med Lars.

Scroll to Top